browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Huidige projecten

ACTIVITEITEN IN KENIA 2019
– 6-10 sponsorstudenten coachen en financieren van het schoolgeld
– Nieuwe sponsorstudenten werven
– Jiggerprojecten
– Seedball project
– Organiseren van Medical Camps
– Counsil beoordeeld aanvragen voor projecten van lokale bevolking. Hieruit worden projecten gekozen om uit te voeren.
– Ruimte voor inbreng van (nieuwe) vrijwilligers, op basis van hun expertise of recente inzichten verkregen in Kenia

ACTIVITEITEN IN KENIA 2018
– 10 sponsorstudenten coachen en financieren van het schoolgeld
– Jiggerprojecten
– Organiseren van Medical Camps
– Counsil beoordeeld aanvragen voor projecten van lokale bevolking. Hieruit worden projecten gekozen om uit te voeren.
– Ruimte voor inbreng van (nieuwe) vrijwilligers, op basis van hun expertise of recente inzichten verkregen in Kenia

ACTIVITEITEN IN KENIA 2017
– Het zoeken van nieuwe geschikte sponsorstudenten (maximaal 10 sponsorstudenten)
– Jiggerprojecten
– Afsluiten project Sunflower Acedemy
– Organiseren van Medical Camps
– Samenstellen Keniaans team voor advies en uitvoering projecten in en om Kisumu
– Ruimte voor inbreng van (nieuwe) vrijwilligers, op basis van hun expertise of recente inzichten verkregen in Kenia

ACTIVITEITEN IN KENIA 2016
Ook dit jaar financieren we schoolgeld van de studenten die in 2015 genoemd zijn. Een aantal van deze studenten zal afstuderen.
Ontwormen neemt minder tijd in beslag, daar de overheid medicatie verstrekt aan geregistreerde scholen. Echter worden de kleine arme schooltjes in de sloppenwijken niet meegenomen in het ontwormingsprogramma van de overheid. Deze scholen worden door de vrijwilligers nog steeds bezocht.
In 2016 is een van de speerpunten de Jigger projecten. Jiggers zijn parasieten die wonden in met name de voeten achterlaten. Deze wonden ontsteken gemakkelijk door gebrek aan schoeisel en hygiëne. In deze projecten wordt er voorlichting gegeven en worden kinderen behandeld tegen de parasiet.
Medische kampen zullen ongeveer 2x herhaald worden.
De Sunflower academy heeft een goed lopend voedselproject in samenwerking met de stichting. Het is de bedoeling dat deze school zelf kan zorgen voor inkomsten en voedsel om het project voort te zetten. Er zal gezocht worden naar een manier om deze school zelfvoorzienend te laten worden, zodat er mogelijk in de toekomst een andere school financiële steun kan verkrijgen.
Daarnaast is er nog ruimte voor inbreng van (nieuwe) vrijwilligers, op basis van hun expertise of recente inzichten verkregen in Kenia.

ACTIVITEITEN IN KENIA 2014/2015
Individual support: Tien studenten worden door de stichting gesteund met kosten internaat, lesgeld, examengeld en zakgeld.
Sinds 2014 mogen projecten niet zomaar meer uitgevoerd worden. Plannen moeten ingediend worden bij het betreffende ministerie. Vanaf 1 september 2014 heeft het ministerie de stichting toestemming gegeven om in de regio Luanda een ontwormingsprogramma te starten. Daarnaast start in diezelfde regio een voedselprogramma op Sunflower Academy te Maseno.
Ook heeft het ministerie toestemming te geven op regelmatige basis medische kampen te organiseren op verschillende afgelegen plekken rondom Kisumu.
Weduwgroepen worden met regelmaat bezocht en ondersteund waar nodig.
Er wordt momenteel kritische gekeken naar mogelijkheden voor nieuwe projecten en het bijbehorende te behalen doel.

ACTIVITEITEN IN KENIA 2013
Voedselprojecten: op 49 scholen is een actief voedselproject voortgezet en in Kirembe is een nieuw voedselproject gestart met de donatie van sufferia’s en mokken.
Deworming en woundcleaning: op 68 scholen is het deworming-project (het ontwormen van de leerlingen) voortgezet. Op de meeste scholen gebeurt dit samen met de woundcleaning (het verzorgen van wonden bij de leerlingen).
Schoolmeubilair: Twee scholen hebben tafeltjes en stoeltjes ontvangen te weten in Vialo en in Mdula.
Schoolboeken: In Vialo zijn 137 schoolboeken bezorgd.
Bibliotheken: In Vialo is de negende bibliotheek gebouwd en gereedgekomen, volledig ingericht met meubilair en boeken.
Medical Camps: Enkele keren werd op het platteland spreekuur gehouden. De ervaring leert dat telkens honderden mensen komen voor de huisarts en/of de apotheek.
Kraamklinieken en ziekenhuizen: Onze stagiaires, HBO-verpleegkunde, hebben op verschillende plekken, in het kader van hun stage, hand- en spandiensten verricht
Individual support: Tien studenten worden door de stichting gesteund met kosten internaat, lesgeld, examengeld en zakgeld.
(fruit-)bomen: Op een paar plaatsen, o.a. in Kandaria, zijn honderden fruitbomen geplant.
Geiten en kalveren: Meestal bij goedge-organiseerde weduwgroepen worden met een behoorlijke eigen bijdrage geiten en/of kalveren bezorgd.
Waterput: In Orongo is een degelijke waterput geslagen.
Maandverband: Er is een start gemaakt met het maken en uitdelen van maandverband.
Teenslippers en sandalen: Vaak in combinatie met de wondverzorging wordt aan kinderen, die ernstige wonden aan de voeten hebben, slippers of sandalen geschonken.
Rolstoel: Een ernstig gehandicapt kind heeft een nieuwe rolstoel gekregen.
Pakketjes: De leden van de weduwgroepen ontvangen af en toe een pakketje met daarin maismeel, olie, zeep, kaarsen, lucifers, etc .
Jeugdactiviteiten: Onze vrijwilligers hebben, voornamelijk in Remand Home, de jeugdgevangenis, veel activiteiten voor de jeugd ge-organiseerd.
Aids-marathon: Aan deze jaarlijkse grote hardloop-wedstrijd, om aandacht te vragen voor de aids-bestrijding) nemen onze vrijwilligers deel en de wedstrijd wordt door onze stichting gesponsord met shirts, waterflesjes, etc.