browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Geschiedenis

Omdat er bij het afscheid van Klaartje, op 23 oktober 2000, en daarna nog steeds heel veel geld binnen kwam voor de (aids-)weeskinderen in Kisumu, Kenya, werd er besloten om een Stichting op te richten. Stichting Klaartje Derks voor Kisumu werd in februari 2002 een feit. De ouders van Klaartje, Jacques en Yvonne Derks, zijn vanaf het begin intensief betrokken bij de stichting en vormen samen met anderen het bestuur.

Vanaf 2001 vormden Dhr. en Mw. Pabari, woonachtig in Kisumu, het vaste aanspreekpunt voor de stichting. Zij namen de vrijwilligers die voor de stichting naar Kisumu kwamen mee op pad. Samen met familie Pabari zijn er veel projecten opgezet. Zo is er in de eerste jaren veel aandacht geweest voor weeshuizen, waar bouw en exploitatie centraal stonden. Later kwam men tot het besef dat weeskinderen beter in een familiekring ondergebracht konden worden in hun eigen dorp of wijk. De focus werd verlegd naar het onderwijs. Vele scholen zijn ondersteund met verscheidene bouwprojecten of voedselprojecten. Zo is er op meerdere plekken begonnen met uji-mix (soort maispap) uitdelen als lunch voor de schoolkinderen. Later kwam ook de gezondheidszorg meer op de voorgrond. Zo werden hygiëneprogramma’s, wondzorgprojecten, medical camps, en een ontwormingsprogramma vormgegeven.

Sinds 2013 is het bestuur van de stichting verjongd, en hebben Jacques en Yvonne Derks een stapje terug gedaan. Echter blijven zij nauw betrokken bij ‘hun’ stichting. Daarnaast zijn dhr. en mw. Pabari gestopt met het dienen van de stichting en is Jessica Donia onze vaste Nederlandse vrijwilliger in Kisumu. Zij heeft de lopende projecten overgenomen, en gaat met vrijwilligers nieuwe projecten opzetten. Want, er is zoveel goeds te doen in Kisumu.

Een overzicht van de huidige projecten vindt u onder ‘Projecten > Lopende Projecten’. Jessica schrijft regelmatig een blog waarin zij de huidige stand van zaken met u deelt. Deze blog vindt u onder ‘Projecten > Jessica’s Blog’.