browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Financiën

Nog steeds gaat 100% van de donaties naar Kisumu. Voor de geringe kosten in Nederland, zoals internet, drukwerk, porti, etc. zijn aparte sponsors gevonden. Gemiddeld zes keer per week wordt er geld gestort op de rekening van de stichting. Gemiddeld per jaar komt er de laatste jaren  ongeveer € 22.000,- bij de stichting binnen. Ruim 100 particulieren storten hetzij per maand/kwartaal of eenmalig per jaar een bijdrage. Daarnaast zijn er diverse grotere sponsoren. Jaarlijks wordt ongeveer € 24.000,- besteed in Kisumu.

Diverse keren per jaar wordt overleg gevoerd over de aard en de mate van besteding van het geld. Aan het einde van het jaar ontvangen we vanuit Kisumu een boekhouding waarin verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven. De boekhouding in Nederland en de boekhouding uit Kenia worden jaarlijks gecontroleerd door een extern deskundige. Tot voor kort heeft Toon Verbruggen deze taak vol verve gedaan. Helaas is hij op 28-10-2013 overleden op 78 jarige leeftijd.  Vanaf 2014 werd er jaarlijks van de boekhouding in Nederland een jaarrekening samengesteld waarbij samenstellingsverklaringen zijn afgegeven door Claudette Cuppen AA , werkzaam bij Deloitte Accountancy & Advies B.V. Sinds 2020 is Jan van Haare, gepensioneerd financieel planner bij de Rabobank hier verantwoordelijk voor.

Financiële verantwoordingen zijn ter inzage op te vragen via het bestuur van de stichting.