browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Over de stichting

Stichting Klaartje Derks voor Kisumu is opgericht bij notariële akte in februari 2002. De stichting bezit over een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit houdt in dat de stichting zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Het hebben van een ANBI-status geeft belastingvoordelen. Bijvoorbeeld kunnen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor meer informatie over de ANBI-status gaat u naar de website van de belastingdienst.

Hoe de stichting tot stand is gekomen en hoe het de stichting in het verleden is vergaan kan u nalezen onder ‘Geschiedenis’. Het bestuur stelt zich graag voor onder ‘Bestuur’. Het beleid van de stichting is bepaald door het bestuur en is na te lezen onder ‘Beleidslijnen’. De financieringsstroom is terug te vinden onder ‘Financiën’.

Deze stichting is een stichting uit Beers te Noord-Brabant, die als goed doel werkzaam is in Kisumu. Kisumu is de derde grote stad van Kenia. Kenia ligt in het oosten Afrika, aan de Indische Oceaan.