browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Anbi gegevens

ANBI - embleem

FISCAAL NUMMER
8118.41.005

CONTACTGEGEVENS
Stichting Klaartje Derks voor Kisumu
Sterrenbos 3
5437 NE Beers
tel: 0485 316506
www.stichtingklaartjederks.nl
mail: stichtingklaartjederks@vodafonevast.nl
KVK: 1714 30 30
Bankrekening (iban-nummer) :  NL06RABO0117165956
telefoon: 0485 316506

BESTUURSSAMENSTELLING

De  bestuurssamenstelling is als volgt:
Mevr. Y. Derks uit Beers, voorzitter
Mevr  E. Bekker, secretaris
Dhr. Th. Lucassen, penningmeester
Mevr. C. Hageraats uit Huissen, lid

FINANCIËLE VERANTWOORDING
De inkomsten van de stichting bestaan uitsluitend uit bijdragen van diverse donateurs.

Bijdragen van donateurs van 2001 tot en met 2016:
2001 € 11.242,02
2002 € 22.681,59
2003 € 25.014,37
2004 € 25.116,93
2005 € 32.261,21
2006 € 25.069,35
2007 € 58.296,24
2008 € 49.626,78
2009 € 44.283,31
2010 € 37.615,11
2011 € 27.421,10
2012 € 22.146,08
2013 € 48.942,40
2014 € 19.629,36
2015 € 20.914,51

2016 € 22.769,-

Per twee maanden wordt een vast bedrag overgemaakt naar de vaste contactpersonen in Kisumu. Daar wordt een boekhouding bijgehouden van alle bestedingen. Maandelijks  wordt de boekhouding en copie van het laatste bankafschrift  integraal naar Nederland gestuurd.

Besteed in Kisumu, Kenya:
2001 € 6.758,60
2002 € 8.954,71
2003 € 12.876,71
2004 € 16.000,00
2005 € 34.159,34
2006 € 27.280,50
2007 € 41.763,20
2008 € 46.285,00
2009 € 30.233,09
2010 € 28.345,49
2011 € 30.074,66
2012 € 24.634,72
2013 € 33.264,18
2014 € 21.000,00
2015 € 20.379,94

2016 € 20.000,00

spaarrekening december 2016           €  79.154,-
lopende rekening december 2015    €  12.027,-

De Keniaanse en de Nederlandse boekhouding is in Nederland tot en met jaar 2012 gecontroleerd door Dhr. A. Verbruggen, voormalig hoof financiën van de gemeente Cuijk. Met ingang van 2014 wordt van de boekhouding in Nederland een jaarrekening samengesteld waarbij op 31 aug 2015 en daarna op 3 nov 2016 een samenstellingsverklaring is afgegeven  door Claudette Cuppen AA,  werkzaam bij Deloitte Accountancy & Advies                     

BELONINGSBELEID
De stichting heeft geen personeel in loondienst. In Nederland wordt  het werk gedaan door vrijwilligers. In Kenia is vrijwilliger Jessica Donia aanwezig, die voor haar werk voor de stichting een kleine vergoeding ontvangt.

OPRICHTING VAN DE STICHTING
Een beschrijving over de opstart van de stichting vindt u onder ‘Over de stichting > Geschiedenis‘.

BELEID 2015-2016
Het bestuur heeft de beleidslijnen voor 2017-2018 bepaald.  Deze vindt u onder de tab  ‘Over de  stichting > Beleidslijnen‘.

JAAROVERZICHT 2016

Het bestuur van de Stichting kwam in 2016 viermaal bijeen, t.w. 4 maart, 25 april, 28 september en 12 november. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt en ook is er vooraf en daarna overleg met Jessica Donia om een zo goed mogelijk contact te waarborgen.

De belangrijkste onderwerpen die werden besproken zijn :

–         Maandelijkse overzichten van inkomsten en uitgaven, alsmede de bestedingen in Kisumu.

–         Deelname aan de Goede Doelenmarkt en sponsorloop van het Elzendaalcollege te Boxmeer in de maand maart.

–         Herindeling van de bestuursfuncties.

–         Actualiseren van de beleidslijnen en de samenwerkingsovereenkomst met onze coordinator in Kisumu : Jessica Donia.

–         Bespreken van de lopende projecten en nieuwe initiatieven in Kisumu door Jessica en Richard Achar. Zo gaat Jessica op zoek naar een aantal  deelnemers aan onze projecten,die samen een klankbordgroep vormen. Ook zagen we dat in 2016 de meeste aandacht ging naar de studenten,  die door ons worden gefinancierd ( 10) en het voedselprogramma op de Sunflower Academy. Met de leiding van deze school zijn er gesprekken om de financien in 2017 te stoppen, omdat de school dan zelfvoorzienend is. De Akili Girls School in de Obunga slums heeft een verzoek ingediend voor financiele hulp. Een nieuw initiatief : Jiggersproject op scholen.

–         De P.R via facebook, website en onze Nieuwsbrief ( tweemaal per jaar) We gaan op zoek naar een nieuwe sponsor hiervoor.

–         De verkoop van kaarten uit Kisumu hier in Nederland verloopt voorspoedig. Hierdoor hebben lokale jonge mensen daar meer bestaansrecht.

Kontaktpersonen in Kisumu.

Jessica Donia woont en werkt al jaren in Kisumu en zij is voor de Stichting de centrale contactpersoon, die het werk aanstuurt en de financien beheert. Richard Achar werkt gemiddeld 3 dagen. Hij is degene, die de uitvoerende werkzaamheden doet, soms samen met Jessica. Zij ontvangen maandelijks een kleine onkostenvergoeding.

Vrijwilligerswerk in Kisumu.

In 2016 zijn er geen vrijwilligers vanuit Nederland naar Kisumu gegaan. Ook werden er geen stagiaires uitgezonden. De voornaamste rede is de blijvende onrust in Kenya wat scholen doet besluiten geen stagiaires te sturen.

Aktiviteiten in Kisumu.

–         De meeste aandacht was er ook dit jaar voor de gemiddeld 10 studenten. Voor een overzicht van onze studenten verwijzen we naar bijlage 1.  Het is goed om te zien dat diverse studenten een bijdrage gaan leveren aan het werk van de Stichting.

–         Ook dit jaar mocht de Sunflower Academy rekenen op onze steun. ( ongeveer €250,- per maand)

–         Medical Camp en deworming stonden dit jaar op een laag pitje, omdat deze activiteiten alleen goed uitgevoerd kunnen worden met behulp van vrijwilligers/stagiaires.

–         Het Jiggersproject echter op diverse scholen is een groot succes. Veel kinderen in de slums worden behandeld hiervoor.

 

Aktiviteiten hier.

–         We hebben weer meegedaan aan de Goede Doelenmarkt, Elzendaalcollege in Boxmeer.

–         Er zijn enkele gesprekken geweest met eventuele vrijwilligers naar Kisumu, echter zonder resultaat.

–         Diverse malen waren we te gast in Langenboom, op de basisschool en Muziek in de Kerk.

–         We presenteren onze Stichting tijdens de boekpresentatie van een studievriendin van Klaartje Caroline Hoogerwerf in Beekbergen.

–         Basisschool De Zevensprong in Cuijk organiseert een Lentemarkt, geheel in het teken van ons werk In Kisumu. Het was een geweldige happening.

 

De financien in 2016.

Voor een totaaloverzicht verwijzen we naar bijlage 2.

In 2016 kwam er aan donaties € 22.769,- binnen.

Naar Kisumu konden we € 20.000,- sturen.

Elke maand stuurt Jessica Donia een financieel overzicht.

Eenmaal per jaar worden de financien ter goedkeuring voorgelegd aan Claudette Cuppen uit Cuijk, werkzaam bij Deloitte Accountancy. De rapportage hiervan ligt ter inzage bij het secretariaat, Sterrenbos 3 te Beers.

 

List of sponsored students 2015

 

No Name School Class
1 Zadock Ochieng Yet to determine Graduated
2 Gordon Ochieng Mayende Mbale Highschool Form 3
3 Brian Chahonya Kiverenge Tenwek Highschool Form 4
4 Claude Kolongo Yet to determine Pending
5 Nelson Mandela Our lady of grace Form 4
6 Ann Yogha Yet to determine Pending
7 Hellen Auma Yogha Kisumu Girls Form 1
8 Rachid Paul Yekin Westmont Kisumu Std 7
9 Joseph Owino Odhiambo Maseno Univeristy Level 3
10 Erick Kabour Odhiambo Egerton University Level 2

 

No Name School Ending
1 Zadock Ochieng Yet to determine 4 years
2 Gordon Ochieng Mayende Mbale Highschool 1 year
3 Brian Chahonya Kiverenge Tenwek Highschool 1 year
4 Claude Kolongo Yet to determine Pending
5 Nelson Mandela Our lady of grace 1 year
6 Ann Yogha Yet to determine Pending
7 Hellen Auma Yogha Kisumu Girls 4 years
8 Rachid Paul Yekin Westmont Kisumu 2 year
9 Joseph Owino Odhiambo Maseno Univeristy 1 year
10 Erick Kabour Odhiambo Egerton University 1 year