browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Voedselprogramma, Jiggerproject & Afscheid Joseph

Posted by on 22 augustus 2016

Ondanks dat er al een tijdje geen Nederlandse vrijwilligers afgereisd zijn naar Kenia, zet Richard, onze hardwerkende en gerespecteerde vrijwilliger, het goede werk in Kenia voort.

Voedselprogramma

Richard heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Sunflower Academy te Maseno. Deze school heeft in samenwerking met Stichting Klaartje Derks een voedselprogramma opgezet. Kinderen krijgen dagelijks een voedzame maaltijd van school. Dit verbetert de schoolresultaten, en een goedlopend voedselprogramma zorgt voor toename van populariteit van de school. Het contract wat destijds gesloten werd, loopt september 2016 af. In het begin heeft de stichting geïnvesteerd in het opzetten van dit project. Naar mate het project verder vorderde en het succesvol bleek heeft Richard geprobeerd de school meer zelfvoorzienend te maken, zodat het voedselproject in de toekomst ook zonder de hulp van de stichting voortgezet kan worden. Tijdens het bezoek heeft Richard de schoolleiding nog een keer op het aflopen van het contract gewezen, en samen met hen de verantwoordelijkheden doorgenomen.

Richard Sunflower Food Program

Jiggerprojecten

De afgelopen maanden zijn ook de Jiggerprojecten (het verwijderen van parasieten uit de voeten) doorgegaan. Zo is Richard bij de Butiti Primary School en de Mago Primary School geweest om Jiggers te behandelen. Bij het terugkeren naar de scholen blijkt dat het aantal kinderen met geïnfecteerde voeten erg teruggedrongen is. Richard blijft de behandelde kinderen volgen om te zien of de behandeling effectief is geweest.

Mago Primary 2

Afscheid Joseph

Begin juli heeft de stichting kennis genomen van het overlijden van onze student Joseph Owino Ohdiambo. Na sectie op het lichaam van Joseph bleek dat hij is gestorven aan een voedselvergiftiging. De familie van Joseph heeft ervoor gekozen verder geen stappen te ondernemen na het kennisnemen van het onderzoeksrapport. Wij respecteren hun keuze.

In de dagen na het overlijden van Joseph werd duidelijk dat Joseph een gezin had, Hij was getrouwd met Vivian, die hij in 2012 leerde kennen, en laat haar met hun 3-jarige zoontje Brighton achter.

Het afscheid van Joseph werd erg druk bezocht. Naast zijn familieleden, waren ook het management van de universiteit, klas- en studiegenoten, alle leden van de kerk waar Joseph erg actief een bijdrage leverde, vrienden en onze sponsorstudenten aanwezig.
Het afscheid was enorm verdrietig, maar allen spraken fijne woorden over Joseph, deze hardwerkende vrolijke jongeman.

100_5201

Comments are closed.