browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Verslag vergadering Council 19-1-19

Posted by on 4 februari 2019

Afgelopen 19 januari kwam de council weer bijeen en bespraken de volgende punten:
– De Funday voor de studenten was een succes. Er is zowel ruimte geweest voor plezier, als voor een evaluatie van de sponsoring. De feedback zal meegenomen worden in de begeleiding van onze studenten.
– De oud studenten zullen een Alumni groep oprichten. Om zo binding te houden met elkaar, en elkaar op weg te kunnen helpen in de periode na de sponsoring. De volgende oud-studenten zullen deze groep vormgeven:
Chairperson- Ann yoga
Secretary- Erick Odhiambo
Treasurer – Zadock Ochieng
– De council zal in gesprek gaan met de studenten om hun vorderingen op school te bespreken.
– Er is weer ruimte voor een aantal nieuwe studenten. Deze zullen komende periode geworven worden.
– Er is vast gebrainstormd over eventuele projecten die de Nederlandse vrijwilligers op kunnen pakken. Te denken valt aan: seedball project, ladies empowerment, sexuele voorlichting en zorg voor milieu.

Vergadering Council 19-1-19

Comments are closed.