browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

3 nieuwe sponsorstudenten

Posted by on 12 mei 2019

Om ons aantal sponsorstudenten weer aan te vullen tot een totaal van 10 zijn er weer 3 nieuwe sponsorstudenten gestart.

Ruth Akinyi
Ruth is een kwetsbaar meisje van 7 jaar oud. Ze is de jongste van 3 kinderen. Haar vader heeft het gezin verlaten en is een nieuwe familie gestart. Haar moeder probeert van de situatie het best te maken, maar beschikt niet over voldoende middelen om haar kinderen naar school te laten gaan. Ruth gaat nu naar de eerste klas van de Bridge Academy School.

Ruth Akinyi

Harriet Achieng
Harriet is een 10 jarig meisje dat samen met haar moeder woont in Kibos. Harriet heeft nog 6 andere broertjes en zusjes. Haar vader overleed in 2017. Sindsdien is het voor het gezin moeilijk rond te komen, omdat vader de kostwinner was. Haar moeder probeert waar mogelijk wat geld te verdienen om voor haar 7 kinderen te zorgen. Harriet gaat nu naar de vijfde klas van Kibos Primary School.
Harriet Achieng

Philda Akinyi
Philda is 9 jaar. Toen zij 5 jaar oud was is zij verstoten door haar ouders. Nu haar ouders niet meer naar haar omkijken woont Philda bij haar tante Ann, die voor haar en haar eigen kinderen probeert te zorgen. Ann had al moeite om rond te komen met haar eigen kinderen, en worstelt nu met nog meer uitdagingen. Philda gaat nu naar de vierde klas van Magadi Primary School.
Philda Akinyi

Comments are closed.